Archive for Основи на застраховането

Класификация

Въз основа на терминологията в застрахователния бранш, се разглеждат няколко вида застраховки. Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

Вашият коментар

Застрахователни продукти

Застрахователните продукти /ЗП/ са сложни, интелектуални, които имат свое качество и количество и цена, своя цена и предназначение. Те са уникални. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Външна мрежа

Външната мрежа за продажба на застраховките се представлява от множество застрахователни посредници. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Структура на организацията

Структура на застрахователната организация.

вътрешна служба – трудов договор. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Организационни форми

Организационни форми в застраховането

Организационните форми в застраховането са са Застрахователните акционерни дружества, взаимозастрахователни  кооперации и чуждестранни застрахователи. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Застрахователен пазар

Застрахователен пазар /ЗП/.

Същност и компоненти при премахване на монопола. Създадени са частни застрахователни дружества. Създадена е нормативна уредба, надзорни органи и закон за застраховането влиза в сила. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Застрахователни тарифи

Застрахователни тарифи. Видове и премии

Застрахователната тарифа – инструмент на застрахователя, чрез които се определя застрахователната премия, т.е. зената на застраховката на даден застрахован обект. Прочетете остатъка от публикацията »

Comments (1)

Older Posts »