Archive for Застраховане

Граница – имуществени застраховки

Изчисляване на границата на платежоспособност на застрахователи, работещи по имуществени застраховки

В регламентираната методика границата на платежоспособност за застрахователните дружества с предмет на дейност “общото застраховане” се определя по следните методи:
а) изчисления спрямо премиите; Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

Вашият коментар

Границата на платежоспособност

Изчисляване границата на платежоспособност на застрахователи

извършващи животозастрахователна дейност
За застрахователните дружества с предмет на дейност “животозастраховане” с Наредбата се регламентират два основни методи: Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Платежоспособност

Платежоспособност на застрахователното дружество

Оценката на собствените средства, както и на всички активи и пасиви в застрахователното дружество се извършва към определен момент. Всяко превишаване на сумата на активите над размера на моментните задължения на застрахователното дружество повишават неговата платежоспособност. Процесът на оценката на собствените средства и платежоспособността на застрахователя позволява на Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Средства на застрахователното дружество

Собствени средства на застрахователното дружество

С изграждането на националния застрахователен пазар и обособяването на органите за застрахователен надзор въпросът за определяне собствените средства и платежоспособността на всяко застрахователно дружество, за анализиране и контролиране на неговото финансово състояние с оглед да се защитят интересите на застрахованите и на държавата от непредвидени случаи и обстоятелства Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Съзастраховане

Съзастраховането е договорирано взаимоотношение между двама или повече застрахователи по отношение на застрахования обект за поемане на риск с договориран дял от общата отговорност пред застрахованите. То се прилага когато се застрахова голям по стойност обект Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар