Застраховка “Помощ при пътуване”

Застраховка “Помощ при пътуване”

По тази застраховка застрахователят поема отговорност да окаже помощ при затруднение по време на пътувания. Титулярът на застрахователната полица е застрахован за следните помощи:
а) помощ за болнично заведение. Всички разноски при постъпване в болнично заведение и оказване на медицинска помощ (с изключение на зъболечение), превоз с линейка, стойността на спасителните разноски и/или разходи за репатриране на застрахования до страната му по местоживеене при лекарско предписание, предизвикани вследствие на злополука или акутно заболяване на застрахования по време на периода на застраховката се поемат от застрахователя.
б) помощ при персонална злополука. В случай на телесно увреждане причинено пряко от злополука, вследствие на случайни външни насилствени фактори, на застрахования ще бъде изплатено съответно застрахователно обезщетение, при следните рискове:
• смърт от злополука;
• трайна инвалидност – изплащаната сума се определя в зависимост от получената инвалидност и загубата на съответните органи.
Максималното обезщетение за една или повече злополуки претърпени от застрахования по време на периода на застраховката не може да надвишава определения лимит на отговорност.
в) застраховка на багаж при пътуване в чужбина с въздухоплавателни средства. Обект на застраховката е багажът, регистриран преди съответния полет, за който на застрахования е издадена багажна разписка. Застрахователят не поема отговорност за: ръчния багаж на застрахования, както и за предмети, превозвани с цел търговия; ценни книжа, пари в левове и валута, пощенски марки или други ценности, очила, лещи и протези от различен характер; велосипеди и мотопеди или животни, пренасяни като багаж.
Чрез тази застраховка се осигурява помощ и покритие срещу рисковете “загуба на багаж”, “забавяне пристигането на багажа” и “повреди на багажа”. При сключване на застраховката застрахованият има възможност сам да избери един от трите предложени от застрахователя лимити за покритие на риска “загуба на багаж”. Покритието се обезпечава, както при директен въздушен транспорт, така и когато са необходими едно или повече прикачвания, но при условие, че багажът е оставен под надзора на превозвача: на територията на летище, на борда на въздухоплавателното средство или на което и да е място в случай на кацане извън територията на летището. Следователно отговорността на застрахователя обхваща само периода на непрекъснат въздушен превоз на багажа на застрахования, т.е. до момента на получаването му от застрахования.
Застраховката се сключва еднократно с български и чуждестранни граждани, постоянно или временно пребиваващи в България, за всяко отделно пътуване в цял свят, с изключение на територията на Р. България. Полицата по “Застраховка на багаж при пътуване в чужбина с въздухоплавателни средства” има формата на самолетен билет.
В случай на загуба на багажа на застрахования и след нейното констатиране от съответните компетентни летищни служби застрахователят изплаща застрахователно обезщетение, което съответства на договорирания лимит на отговорност по този риск. Осигуреното покритие в случай на забавяне пристигането на багажа позволява да се окаже помощ за закупуване на най-необходимите вещи. При случай на констатирани повреди по багажа (спукване, счупване, скъсване и др. на куфар, чанта или на елементи от тях) застрахователят изплаща застрахователно обезщетение до договорирания в застрахователната полица лимит.
Застраховка “Помощ при пътуване се предлага и като “Помощ при пътуване – Автоасистънс”. При тази застраховка не се изплащат обезщетения, както при останалите видове застраховки, а се изплащат извършените разходи по оказване на помощ за катастрофирали (повредени) автомобили и по спасяване на човешки живот. По всеки сключен застрахователен договор се определя лимит на отговорност и всички разходи се изплащат до този лимит. В съответствие с клаузите на Общите и тарифни условия покрити по застраховката са:
• разходи за транспортиране до центъра за спешна медицинска помощ;
• разходи за транспортиране до лечебно заведение или до дома на застрахования;
• разходите за транспортиране на застрахован от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за по-нататъшно транспортиране;
• разходи за неотложна медицинска помощ вследствие на ПТП след представяне на официален документ за това;
• разходи за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до автосервиз;
• разходи за хотел;
• разходи, свързани с транспортиране на тленните останки при смърт на застрахования;
• разходи за осигуряване транспортирането на МПС и/или неговите прикачни устройства до тяхното местодомуване.
Застраховката е валидна за територията на Р. България, с изключение на населеното място по местодомуване, посочено в застрахователния договор. При сключване на застраховката “Помощ при пътуване – Автоасистънс” ако застрахования има сключена застраховка “Каско на МПС” и/или “Гражданска отговорност на МПС” се правят отстъпки от застрахователната премия.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: