Архив за Основи на застраховането

Класификация

Въз основа на терминологията в застрахователния бранш, се разглеждат няколко вида застраховки. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Застрахователни продукти

Застрахователните продукти /ЗП/ са сложни, интелектуални, които имат свое качество и количество и цена, своя цена и предназначение. Те са уникални. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Външна мрежа

Външната мрежа за продажба на застраховките се представлява от множество застрахователни посредници. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Структура на организацията

Структура на застрахователната организация.

вътрешна служба – трудов договор. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Организационни форми

Организационни форми в застраховането

Организационните форми в застраховането са са Застрахователните акционерни дружества, взаимозастрахователни  кооперации и чуждестранни застрахователи. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Застрахователен пазар

Застрахователен пазар /ЗП/.

Същност и компоненти при премахване на монопола. Създадени са частни застрахователни дружества. Създадена е нормативна уредба, надзорни органи и закон за застраховането влиза в сила. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Застрахователни тарифи

Застрахователни тарифи. Видове и премии

Застрахователната тарифа – инструмент на застрахователя, чрез които се определя застрахователната премия, т.е. зената на застраховката на даден застрахован обект. Прочетете остатъка от публикацията »

Коментари (1)

Общи условия за застраховка

Общи условия за сключване на застраховка

Всеки застраховател изготвя общи условия. Те представляват типизирани клаузи за отделните застраховки, които определят обектите и субектите на даден вид застрахователно покритие Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Функции на застраховането

Функциите на застраховането – те се разделят на Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Обект на застраховането

Обект на застраховането – всички мататериални и нематериални блага, които са подложени на въздействие на рисковете и се нуждаят от застрaхователна защита. Прочетете остатъка от публикацията »

Вашият коментар

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.